Welcome
Tìm kiếm Sản phẩm
DANH MỤC
Hỗ trợ trực tuyến

Chat with me

Thành viên chính thức
Mạng Việt Nam thương hiệu
Tỷ giá ngoại tệ

Giới thiệu doanh nghiệp


Giấy chứng nhận đại lý:

- Đại lý Helmke về động cơ điện - motor
- Đại lý TSCHAN về khớp nối trục- Couplings
- Đại lý Ringfeder về khóa trục - Shaft Lockings
- Đại lý GERWAH về khớp nối trục - Couplings
- Đại lý Westcar về khớp nối và thắng thủy lực - 
Couplings & Brake
- Đại lý KTR về khớp nối và khóa trục - Couplings & Shaft Lockings
- Đại lý ECOLOC về khớp nối và khớp khóa trục - Couplings & Shaft Lockings
- Đại lý Hilger U. Kern về máy kiểm tra lực căng dây đai & rò rỉ chất khí


1. Động cơ điện (motor) - Động cơ giảm tốc – Hộp giảm tốc


 Động cơ điện SIEMENS

 

Động cơ điện HELMKE

 

Động cơ giảm tốc
SEW-E
urodrive

 Động cơ điện (motor) SIEMENS EU/G7

Động cơ điện HELMKE - Germany 

Động cơ giảm tốc SEW-E urodrive 


2. Bộ khóa trục - Shaft locking devices

 

 Khóa trục RINGFEDER

 

Khóa trục ECOLOC

 

Khóa trục KTR

 Bộ khóa trục RINGFEDER - Shaft locking devices

Khóa trục ECOLOC - Shaft locking devices 

Khớp nối - Khóa trục -  Shaft locking devices 


3. Khớp nối trục motor - Jaw Couplings

 

 Khớp nối KTR

 

Khớp nối Siemens/Flender

 

Khớp nối Westcar

 Khớp nối trục motor Rotex - KTR

Khớp nối mềm cao su Siemens/Flender 

Khớp nối thủy lực Westcar - Fluid couplings 


 Khớp nối TSCHAN


Khớp nối Henfel


Khớp nối ECOLOC & GERWAH

 Khớp nối trục motor - TSCHAN Jaw Couplings

Khớp nối thủy lực Henfel - Henfel Fluid Couplings

Khớp nối răng vỏ nhựa ECOLOC 


4. Hilger U.Kern

 

 Máy đo lực căng dây đai  TRUMMETER

 

Máy dò rò rỉ khí
LEAK-DETECT

 

 Máy đo lực căng dây đai TRUMMETER - Hilger U.Kern

Máy dò rò rỉ khí LEAK-DETECT