Welcome
Tìm kiếm Sản phẩm
DANH MỤC
Hỗ trợ trực tuyến

Chat with me

Thành viên chính thức
Mạng Việt Nam thương hiệu
Tỷ giá ngoại tệ

Tên sản phẩm:

Động cơ giảm tốc Siemens - Flender bánh răng côn xoắn loại trục vuông gócĐộng cơ giảm tốc bánh răng côn xoắn
 (Helical Bevel Geared Motors) Loại trục vuông góc

Thông số kỹ thuật:

Gear unit type

Order number

Số cấp truyền

Tỉ số truyền

Moment Nm

 

B28

2KJ1500

2

3.57

- 57.53

130

 

 

B38

2KJ1501

2

3,84

- 65,69

250

 

 

K38

2KJ1502

3

5,65

- 179,13

250

 

 

K48

2KJ1503

3

7,22

- 169,53

450

 

 

K68

2KJ1504

3

5,36

- 243,72

820

 

 

K88

2KJ1505

3

5,54

- 302,68

1.650

 

 

K108

2KJ1506

3

7,68

- 307,24

3.000

 

 

K128

2KJ1507

3

7,1

- 295,38

4.700

 

 

K148

2KJ1508

3

4,83

- 306,08

8.000

 

 

K168

2KJ1510

3

6,61

- 287,95

13.500

 

 

K188

2KJ1511

3

12,10

- 191,34

20.000

 

 

K38 - Z28

2KJ1514

 

181

- 2798

250

 

 

K38 – D28

2KJ1515

 

2.986

- 13.129

250

 

 

K48 – Z28

2KJ1516

 

181

- 2.798

450

 

 

K48 – D28

2KJ1517

 

2.986

- 13.129

450

 

 

K68 – Z28

2KJ1518

 

277

- 4.282

820

 

 

K68 – D28

2KJ1520

 

4.572

- 20.103

820

 

 

K88 – Z28

2KJ1523

 

344

- 5.309

1.650

 

 

K88 – D28

2KJ1524

 

5.667

- 24.920

1.650

 

 

K108 – Z38

2KJ1527

 

1.466

- 13.556

3.000

 

 

K108 – D38

2KJ1528

 

13.066

- 58.914

3.000

 

 

K108 – Z48

2KJ1530

 

301

- 1.343

3.000

 

 

K128 – Z38

2KJ1531

 

1.410

- 13.032

4.700

 

 

K128 – D38

2KJ1532

 

12.56

- 56.640

4.700

 

 

K128 – Z48

2KJ1533

 

313

- 1.400

4.700

 

 

K148 – Z38

2KJ1534

 

1466

- 13.505

8.000

 

 

K148 – D38

2KJ1535

 

13.017

- 58.692

8.000

 

 

K148 – Z68

2KJ1536

 

296

- 1.392

8.000

 

 

K168 – Z48

2KJ1537

 

1.233

- 14.767

13.500

 

 

K168 – D48

2KJ1538

 

14.397

- 60.115

13.500

 

 

K168 – Z68

2KJ1540

 

317

- 1.033

13.500

 

 

K188 – Z68

2KJ1541

 

669

- 9.201

20.000

 

 

K188 – D68

2KJ1542

 

8.689

- 53.767

20.000

 

 

K188 – Z88

2KJ1543

 

225

- 669

20.000

 

 

Ứng dụng:  được  sử dụng như bộ truyền động dịch chuyển, bộ truyền động máy trộn và bộ truyền động tang cuốn cáp....

Sản Phẩm cùng loại