Welcome
Tìm kiếm Sản phẩm
DANH MỤC
Hỗ trợ trực tuyến

Chat with me

Thành viên chính thức
Mạng Việt Nam thương hiệu
Tỷ giá ngoại tệ

Tên sản phẩm:

Động cơ giảm tốc Siemens - Flender trục song songĐộng cơ giảm tốc trục song song ( 
Parallel Shaft Geared Motors )

Thông số kỹ thuật:

Gear unit type

Order number

Số cấp truyền

Tỉ số truyền

Moment Nm

 

FZ28

2KJ1300

2

56,2

- 280,00

150

 

 

FZ38B

2KJ1301

2

4,52

- 56,72

290

 

 

FZ48B

2KJ1302

2

4,33

- 60,71

540

 

 

FZ68B

2KJ1303

2

3,97

- 61,17

1.000

 

 

FZ88B

2KJ1304

2

4,77

- 64,58

1.900

 

 

FZ108B

2KJ1305

2

5,68

- 64,21

3.400

 

 

FZ128B

2KJ1306

2

3,8

- 56,42

6.100

 

 

FZ148B

2KJ1307

2

5,39

- 68,23

9.000

 

 

FZ168B

2KJ1308

2

5,28

- 53,48

14.000

 

 

FZ188B

2KJ1310

2

8,34

- 52,63

20.000

 

 

FZ38B – Z38

2KJ1313

-

303

- 1.617

290

 

 

FZ38B – D38

2KJ1314

-

1.726

- 7.591

290

 

 

FD28B

2KJ1400

2

3,8

- 59,65

150

 

 

FD38B

2KJ1401

2

56,28

- 280,41

290

 

 

FD48B

2KJ1402

2

43,09

- 268,8

540

 

 

FD68B

2KJ1403

2

50,48

- 296,18

1.000

 

 

FD88B

2KJ1404

2

54,47

- 404,92

1.900

 

 

FD108B

2KJ1405

2

48,24

- 424,49

3.400

 

 

FD128B

2KJ1406

2

53,13

- 447,96

6.100

 

 

FD148B

2KJ1407

2

62,93

- 449,21

9.000

 

 

FD168B

2KJ1408

2

41,85

- 369,26

14.000

 

 

FD188B

2KJ1410

2

48,46

- 403,86

20.000

 

 

 

Ứng dụng: Được dùng trong máy trộn, mấy khuấy, băng tải, cầu trục, ...