Welcome
Tìm kiếm Sản phẩm
DANH MỤC
Hỗ trợ trực tuyến

Chat with me

Thành viên chính thức
Mạng Việt Nam thương hiệu
Tỷ giá ngoại tệ

Tên sản phẩm:

Động cơ giảm tốc bánh răng trụ Siemens - Flender loại đồng trụcĐộng cơ giảm tốc bánh răng trụ ( Helical Geared Motors ) loại đồng trục

Thông số kỹ thuật:

 

Gear unit type

Order number

Số cấp truyền

Tỉ số truyền

Moment Nm

 

E38

2KJ1001

1

1,59

- 9,33

82

 

 

E48

2KJ1002

1

1,52

- 11,30

170

 

 

E68

2KJ1003

1

1,41

- 12,40

250

 

 

E88

2KJ1004

1

1,71

- 10,33

450

 

 

E108

2KJ1005

1

1,81

- 5,46

745

 

 

E128

2KJ1006

1

1,36

- 10,14

1.000

 

 

E148

2KJ1007

1

1,64

- 13,67

1.550

 

 

Z18

2KJ1100

2 - 3

3,58

- 43,15

90

 

 

Z28

2KJ1101

2 - 3

3,33

- 51,35

140

 

 

Z38

2KJ1102

2 - 3

4,77

- 44,12

220

 

 

Z48

2KJ1103

2 - 3

4,28

- 51,28

450

 

 

Z68

2KJ1104

2 - 3

3,49

- 48,09

800

 

 

Z88

2KJ1105

2 - 3

3,11

- 50,73

1.680

 

 

Z108

2KJ1106

2 - 3

3,42

- 59,05

3.100

 

 

Z128

2KJ1107

2 - 3

3,07

- 44,19

5.100

 

 

Z148

2KJ1108

2 - 3

4,44

- 57,5

8.000

 

 

Z168

2KJ1110

2 - 3

4,46

- 46,61

14.000

 

 

Z188

2KJ1111

2 - 3

8,30

- 52,35

20.000

 

 

Z38 – Z28

2KJ1112

2 - 3

207

- 1.258

220

 

 

Z38 – D38

2KJ1113

2 - 3

1.343

- 5.905

220

 

 

D18

2KJ1200

2 - 3

32,26

- 200,36

90

 

 

D28

2KJ1201

2 - 3

48,38

- 241,05

140

 

 

D38

2KJ1202

2 - 3

30,74

- 191,75

220

 

 

D48

2KJ1203

2 - 3

35,59

- 208,77

450

 

 

D68

2KJ1204

2 - 3

37,8

- 281,01

800

 

 

D88

2KJ1205

2 - 3

34,14

- 300,41

1.680

 

 

D108

2KJ1206

2 - 3

42,61

- 359,30

3.100

 

 

D128

2KJ1207

2 - 3

37,57

- 268,16

5.100

 

 

D148

2KJ1208

2 - 3

34,15

- 336,11

8.000

 

 

D168

2KJ1210

 

40,99

- 341,61

14.000

 

 

D188

2KJ1211

 

42,95

- 243,82

20.000

 

Ứng dụng: Được sử dụng trong băng tải, máy khuấy ngành sơn và ht xử lý nước thải, máy chế biến gỗ, cầu trục, máy trộn chế biến thức ăn gia súc...